วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

SC 30221 Chemistry 1(ปีการศึกษา2557)

สื่อการและกิจกรรมต่างๆ

อธิบายรูปร่างโมเลกุล (VSEPR model)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น